kraje bałtyckie i nadbałtyckie

kraje bałtyckie i nadbałtyckie
1.12.2009
1.12.2009
Czy Litwę, Łotwę i Estonię określimy wspólną nazwą kraje bałtyckie, czy kraje nadbałtyckie? A może obie formy można stosować wymiennie?
pozdrawiam
Określenie kraje nadbałtyckie odnosi się zwykle do wszystkich państw leżących nad Morzem Bałtyckim, a nazwa kraje bałtyckie przyjęła się dla Litwy, Łotwy i Estonii. Różnicę można ująć następująco: kraje bałtyckie to te, które leżą na ziemiach dawnych plemion bałtyckich, kraje nadbałtyckie zaś to kraje nad Bałtykiem.
Mamy osiem krajów nadbałtyckich i trzy bałtyckie. Litwę, Łotwę i Estonię można określić i pierwszym, i drugim przymiotnikiem, a o Polsce można powiedzieć, że jest krajem nadbałtyckim, ale nie bałtyckim.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego