kropka po liczebnikach porządkowych

 
kropka po liczebnikach porządkowych
5.09.2002
Czy zastosowanie kropki po liczebniku porządkowym w nazwie jednostki wojskowej (i skrótowcach) jest poprawne?
Przykłady:
3. Pułk Piechoty,
7. Flotylla Okrętów – 7. FO,
6. Flotylla Obrony Wybrzeża – 7. FOW.

Serdecznie dziękuję.
Czesław Dyrcz
Po liczebnikach porządkowych zapisanych liczbą kropkę należy umieszczać tylko wtedy, gdy jej brak mógłby być przyczyną niejasności, czy liczba oznacza liczebnik główny, czy porządkowy. W innych sytuacjach – m.in. w przytoczonych przez Pana zapisach – użycie kropki jest fakultatywne.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego