kserokopia

 
kserokopia
14.06.2011
Szanowni Państwo!
Czy poprawne jest użycie słowa kserokopia? Dosłownie jest to kopia zrobiona za pomocą fotokopiarki firmy Xerox. Jest to więc reklama tej firmy. Jednak słowo weszło już do powszechnego użycia i – gdy używam słowa fotokopia – adresat prosi o wyjaśnienie, o jaką kopię chodzi.
Pozdrawiam serdecznie
Barbara Wilimowska
Rzeczowników pochodnych od nazw własnych jest więcej, Władysław Kopaliński poświęcił im cały słownik (Słownik eponimów, PWN, 1996), ale i on pokazał tylko znikomą ich część. Firmy, których marki stały się podstawą nazw pospolitych, mogłyby z tego uczynić element swojego wizerunku („Patrzcie, jesteśmy tak dobrzy, że każda kopia to kserokopia!”). Niektóre jednak małodusznie domagają się od wydawców słowników, aby przy hasłach typu ksero lub adidas umieszczać informację, że wyraz pochodzi od zastrzeżonej nazwy handlowej. Pół biedy, gdy żądanie dotyczy słownika, który z zasady informuje o pochodzeniu wyrazów, gorzej, gdy rozciągane jest na słowniki ortograficzne.
Na razie właściciele znaków handlowych nie domagają się od szeregowych użytkowników języka, aby przy każdym użyciu eponimu zaznaczali – koniecznie po angielsku! – „...is a registered trademark”. Korzystajmy więc z wolności, póki można.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego