kursywą czy w cudzysłowie?

kursywą czy w cudzysłowie?
24.10.2007
24.10.2007
Szanowni Państwo!
W anglojęzycznych publikacjach naukowych obowiązuje zasada, że tytuły książek piszemy kursywą, a tytuły np. opowiadań, wierszy, artykułów, słowem krótkich, niewydawanych samodzielnie tekstów – w cudzysłowie. Niektórzy tłumacze, a nawet wydawcy, stosują tę zasadę także w Polsce. Tymczasem mnie uczono, że wszystkie tytuły (prócz tytułów czasopism, które mogą być w cudzysłowie) pisze się kursywą. Jak jest naprawdę?
Skodyfikowane normy edytorskie oparte są na kultywowanych od lat zwyczajach wydawniczych. W polskim edytorstwie tytuły wszelkiego typu dokumentów – oprócz gazet i czasopism – od wielu lat składa się pismem pochyłym. Można je także umieszczać w cudzysłowie. Tytuły gazet i czasopism zwyczajowo umieszcza się w cudzysłowie. Anglosasi rzeczywiście inaczej traktują pod tym względem dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo. Jednakże przeszczepianie tego obyczaju na polski grunt obecnie, kiedy publikacje elektroniczne dostępne w sieci WWW zaburzyły dotychczasowy podział na dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo, nie ma – jak się zdaje – większego sensu. Stwierdzenie to nie oznacza, iż zapożyczanie obcych wzorów jest w ogóle niemożliwe. Zapożyczać możemy te rozwiązania edytorskie, które mają istotny wpływ na komunikatywność tekstu, np. potrafią w krótszej formie przekazać istotne dla czytelnika informacje. Takim zapożyczeniem było m.in. zdobywające coraz większą popularność umieszczanie informacji bibliograficznej w nawiasie w tekście głównym (tzw. system harvardzki), a nie w przypisie bibliograficznym u dołu strony.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego