kwestie dwie

 
kwestie dwie
17.02.2015
Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu dwóch kwestii:
1. płaskonabłonkowy niedrobnokomórkowy rak płuc czy płaskonabłonkowy, niedrobnokomórkowy rak płuc?
2. skala Objawów raka płuc czy skala objawów raka płuc?
Dziękuję i pozdrawiam!
Ad 1. Rzecz wyjaśnia WSO PWN w punkcie [383] zasad pisowni i interpunkcji: „(…) przydawki nierównorzędne, to znaczy takie grupy przydawek, z których pierwsza określa połączenie drugiej przydawki i określanego przez nią rzeczownika, nie są oddzielane przecinkiem”. Wśród przykładów znalazły się pierwszy powojenny film polski i współczesna polska literatura. Przydawki równorzędne słownik każe oddzielać przecinkiem, co zilustrowano tu przykładami: „Minął kolejny dzień, senny, monotonny, nudny” i „Zostawił po sobie rękopis bez wstępu, bez zakończenia, bez przypisów”. Jako redaktor książki (bo domyślam się, że taki jest powód Pani pytania) umie Pani najlepiej ocenić, jaka jest relacja przydawek w czytanym tekście.
Ad 2. Nie rozumiem powodów użycia wielkiej litery.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego