łącznik i myślnik w tekstach internetowych

 
łącznik i myślnik w tekstach internetowych
29.12.2004
Czy pisząc pauzę — której właśnie użyłem — na stronach internetowych i w ogóle w tekstach redagowanych komputerowo, możemy użyć krótkiej kreski, dostępnej bezpośrednio z klawiatury (łącznik), czy popełnilibyśmy błąd i powinniśmy posłużyć się pauzą albo półpauzą, których wpisanie jest trudniejsze, ale prezentują się chyba znacznie lepiej? Jak zapisać: w godz. 7:00 – 15:00?
Bardzo dziękuję.
Świadomi i wymagający autorzy tekstów, do których – jak widzę – Pan należy, powinni odróżniać łącznik, czyli dywiz (krótka kreseczka scalająca wyrazy złożone, np. polsko-czeski), od myślnika, zwanego też pauzą (kreska dłuższa poprzedzana oddzielająca części zdań, np. wtrącenia).
Łącznika używa się bardzo często w tekstach elektronicznych zamiast myślnika. Przyczyną jest pewna trudność związana z wpisaniem tego drugiego znaku. Moim zdaniem nie trzeba tu dopatrywać się błędu, ale nie można też mówić o tekstach zredagowanych wzorcowo. Zaznaczam jednak, że ta tolerancja dotyczy tylko publikacji elektronicznych, zresztą też nie wszystkich, bo od profesjonalnych wydawców należy wymagać zachowania rygorów interpunkcji i typografii w każdym tekście. Mówiąc krótko: łącznik zamiast myślnika uchodzi w publikacjach elektronicznych o charakterze amatorskim i co najwyżej półprofesjonalnym.
Pomiędzy cyframi oznaczającymi godziny lub lata również należy zastosować myślnik [w druku półpauzę – Red.]. W typografii używa się go przeważnie bez odstępów: 7:00–15:00, choć poprawny będzie też zapis 7:00 – 15:00.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego