lata 2000.

lata 2000.

26.03.2023
26.03.2023

Dzień dobry,

czy powinno się mówić „lata dwutysięczne” czy „lata dwa tysiące”?

Określenie lata dwutysięczne budziło już dwie dekady temu pewne wahania co do oceny normatywnej. Niektórzy sugerowali (i być może czynią to nadal), że lepsza byłaby konstrukcja w formie: lata dwa tysiące. Należy jednak stwierdzić, że potrzeby nazewnicze i dążność do skrótu są silniejsze niż głosy krytyki i dziś już nikt raczej nie namówi do porzucenia konstrukcji lata dwutysięczne na rzecz jakichś innych form (typu lata dwa tysiące właśnie czy też lata zerowe). Na jej korzyść przemawia także kryterium uzualne i frekwencyjne. Należy zatem uznać to określenie za dopuszczalne w normie potocznej. W użyciu tym miałoby ono trzy znaczenia: 1) ‘dekada obejmująca lata 2000–2009’; 2) ‘stulecie obejmujące lata 2000–2099’; 3) ‘tysiąclecie obejmujące lata 2000–2999’. W skróconej formie słowno-cyfrowej należałoby je zapisywać w następujący sposób: lata 2000. (z kropką po zapisanym cyfrowo liczebniku porządkowym).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego