ligatury

 
ligatury
13.05.2013
Czy w obcych nazwiskach używanych w polskim tekście powinnyśmy albo możemy zachowywać charakterystyczne dla języka, z którego pochodzą, ligatury, a więc np. Ricœur?
W obcych nazwach własnych (osobowych, geograficznych i innych) powinniśmy zachowywać – o ile to tylko możliwe ze względów technicznych – wszelkie obecne w nich tzw. ligatury ortograficzne oraz litery ze znakami diakrytycznymi. Dzięki zdobywającemu coraz szersze zastosowanie Unicode'owi (komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie znaki pism używanych na świecie) jest to możliwe zarówno w elektronicznym składzie przeznaczonym do druku, jak i w tekstach rozpowszechnianych w technologii HTML oraz technologiach pochodnych (internet, e-booki itp.). Transkrypcje typu: œ –> oe czy ü –> ue powinniśmy stosować tylko wówczas, kiedy nie możemy użyć oryginalnych znaków pisma.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego