lipiec – sierpień

 
lipiec – sierpień
6.12.2002
Dzień dobry Państwu!
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, która pisownia jest prawidłowa: lipiec-sierpień czy lipiec–sierpień (łącznik czy półpauza i czy bez spacji?).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna Matusiak
Pytanie dotyczy kwestii, która zostanie szczegółowo omówiona w rozdziale dotyczącym interpunkcji Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego (słownik oczekiwany jest w marcu 2003). Choć wspomniany passus dotyczy myślnika, który zastępuje określenie od… do… w zdaniach typu: Pieniądze należy wpłacać na konto w terminie 23–28 IV br., to jednak autor Zasad, akceptując powszechną praktykę wydawniczą, pozwala zastępować go półpauzą. Półpauza w tej funkcji nie ma po bokach odstępów.
Tak więc w pisowni lipiec–sierpień tylko łącznik nie wchodzi w grę. Wybór pauzy lub półpauzy zależy od typu czcionki oraz zasad przyjętych przy redagowaniu konkretnych tekstów.
Kwestia ta na łamach naszej Poradni została już zresztą poruszona w odpowiedzi zatytułowanej dywiz, myślnik i półpauza, dostępnej za pomocą wyszukiwarki.
Katarzyna Sobolewska, PWN
PS. Powyższą argumentację prawnik by nazwał rozszerzającą: uogólnia ona zapisy typu 23–28, zawarte w słowniku, na analogiczne zapisy typu lipiec–sierpień. Analogia jest jednak niepełna, gdyż jeden zapis jest cyfrowy, a drugi słowny. W sumie kwestia jest jeszcze nie unormowana. Wydawcy, wskazując miejsce opublikowania książki, piszą np. Warszawa–Kraków (z półpauzą bez odstępów), ale można wątpić czy tak samo pisaliby Biała Podlaska–Bielsko Biała, gdyż zapis Biała Podlaska – Bielsko Biała wydaje się czytelniejszy.
Choć ortografii ani interpunkcji w zasadzie nie zmienia się zależnie od upodobań, warto pamiętać, że nie nos dla tabakiery, lecz tabakiera dla nosa.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego