listy wyliczeniowe

listy wyliczeniowe
24.11.2006
24.11.2006
Szanowni Państwo, czy można zrezygnować ze znaków interpunkcyjnych na zakończenie wyliczeń w zadaniach testowych typu:
Zbadaj, czy można wykonać podłogę z:
a) trójkątów równobocznych
b) kwadratów
c) pięciokątów foremnych
d) ośmiokątów foremnych

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
AB
Pytanie dotyczy tzw. wyliczeń wypunktowanych, których poszczególne elementy zostały – dodatkowo – złożone w osobnych akapitach. Zasadniczo w tego typu przypadkach poszczególne punkty wyliczenia zamyka się przecinkiem lub – gdy punkty mają bardziej złożoną budowę i same zawierają przecinki – średnikiem. Całość wyliczenia zamyka kropka. Znaki interpunkcyjne po poszczególnych elementach wyliczenia można pominąć tylko po punktach składanych w oddzielnych wierszach i – co najważniejsze – poprzedzonych znakami wypunktowania (tzw. punktorami) w postaci kulki, kwadratu, rombu itp. Na końcu całego wyliczenia zawsze jednak stawia się kropkę. Szczegółowe informacje dotyczące wyliczeń wypunktowanych oraz znaków wypunktowania można znaleźć w publikacji WN PWN Polszczyzna na co dzień (2006) w rozdziale Poradnik redaktora.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego