litera ë

 
litera ë
30.05.2006
Dlaczego litera ë (jo) powszechnie występuje w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego i jednocześnie jest niemal nie do znalezienia w tekstach rosyjskich?
Litera ë występuje w alfabecie rosyjskim jako siódma po e, ale tylko w alfabecie. W druku tradycyjnie kropek nad literą się nie stawia, co oczywiście może nastręczać pewnych trudności osobom, które rosyjskim nie władają biegle. Wyjątkiem, co zrozumiałe, są podręczniki do nauki języka i słowniki. Myliłby się jednak ten, kto zgodnie z kolejnością alfabetyczną zechciałby znaleźć w słowniku słowa zaczynające się na ё po wyrazach z początkową literą e. Przy porządkowaniu alfabetycznym wyrazy z początkowym ё są traktowane tak, jakby znad ё usunięto kropki. Tak np. wyraz ёлка wystąpi po wyrazie елико, a przed еловый, a ёж po её, a przed еже. Warto też pamiętać, że ё jest zawsze akcentowane.
Lidia Wiśniakowska, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego