litera x

 
litera x
2.12.2002
Wiele razy zastanawiałem się nad poprawnością słów zawierających niepolską literę x. Czy słowa faks, prefiks, ksero nie są bliższe kulturze językowej niż zgodne z oryginałem wyrazy pisane z iksem? Czy forma zawierająca tę literę pozostaje w zgodności z normą językową?
W polskim alfabecie, zamieszczonym na ostatniej stronie Nowego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego, litera x (podobnie jak litery q i v) została podana w nawiasie – w związku z niewielkim zakresem jej użycia we współczesnych polskich tekstach, ograniczonym przede wszystkim do nazwisk, nazw miejscowych, skrótowców i nazw leków (zob. Nowy słownik ortograficzny, par. [27]).
Wymienione w pytaniu wyrazy faks, prefiks, ksero powinny w pisowni zawierać połączenie ks. Jedynie na pieczątkach, wizytówkach, drukach firmowych itp. można dopuścić pisownię fax – traktując ten wyraz jako internacjonalizm.
Grzegorz Dąbkowski, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego