literatura a bibliografia

literatura a bibliografia
16.10.2008
16.10.2008
Szanowni Państwo!
Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy literaturą a bibliografią. Czy dobrze rozumiem, że bibliografia obejmuje tylko pozycje cytowane w pracy, a literatura nie? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka
Sprawa bibliografii (od gr. biblion 'książka' + gr. grapho 'piszę') jest niestety nieco bardziej skomplikowana i nie sprowadza się do różnicy pomiędzy określeniami literatura i bibliografia. Otóż w edytorstwie wyróżnia się dwa podstawowe typy zestawień bibliograficznych – bibliografię załącznikową (przedmiotową) oraz bibliografię podmiotową. Bibliografia załącznikowa, opatrywana w publikacjach nagłówkiem: Bibliografia, Piśmiennictwo lub Literatura przedmiotu, stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, gazet, czasopism, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub powoływanych przez autora danej pracy. Czasami zamieszcza się w niej również dzieła związane tematycznie z tekstem danej publikacji. Bibliografia załącznikowa może też zawierać dzieła osoby, której publikacja dotyczy. Z kolei bibliografia podmiotowa, opatrywana w publikacjach nagłówkiem: Literatura źródłowa, Teksty źródłowe lub Źródła, jest wykazem tekstów źródłowych (literackich, filozoficznych, historycznych, prasowych itp.), które stanowiły przedmiot analizy bądź źródło przykładów (cytatów) w danej publikacji. Przykładowo bibliografią załącznikową w książce poświęconej motywowi śmierci w utworach Williama Szekspira byłby spis wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy, a opisujących ten motyw w twórczości dramaturga. Bibliografię podmiotową stanowiłaby natomiast lista dzieł samego Szekspira, w których ten motyw występuje i które zostały przytoczone w książce. Szczegółowe omówienie różnych typów bibliografii, w tym także specyficznych zestawień źródłowych w systemie „autor – rok” lub „autor – numer”, zawarto w nowo opublikowanej nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN książce Edycja tekstów (rozdział 13, Bibliografia).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego