m.in. – z dwukropkiem czy bez?

 
m.in. – z dwukropkiem czy bez?
12.11.2008
Wymieniając jeden element w zdaniu ze skrótem m.in., nie używa się dwukropka. Czy w przypadku, gdy wymieniamy więcej elementów za skrótem m.in., należy postawić dwukropek? Na przykład: „Wydajemy dużo gazet m.in.: dzienniki i tygodniki”.
Wyrażenie między innymi (w skrócie m.in.) to tzw. operator metatekstowy, sygnalizujący, że wymienione po nim elementy należą do większego zbioru, którego jednak nie ma potrzeby wymieniać w całości. Operator ten dopuszcza pojawienie się po nim jednego, dwóch lub większej liczby przykładów. Jak słusznie zauważa Autor pytania – wymieniając jeden element, nie używa się dwukropka. Ogólna zasada interpunkcyjna mówi też, że nie stawia się na ogół dwukropka przed wyliczeniem o dwóch składnikach, zwłaszcza jeśli są połączone spójnikiem łącznym (i, oraz, tudzież). A zatem dwukropek może być stosowany – fakultatywnie – wówczas, gdy po wyrażeniu między innymi pojawiają się co najmniej trzy przykłady.
Ponadto należy zwrócić jeszcze uwagę na inną wątpliwość interpunkcyjną związaną z tym wyrażeniem. Otóż dominuje zasada oddzielania tego wyrażenia od poprzedzającej go części zdania, zwłaszcza jeśli stanowi ono rodzaj dopowiedzenia, np. „Wydajemy dużo gazet, m.in. dzienniki i tygodniki”.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego