matematyka dla matematyka

 
matematyka dla matematyka
4.01.2013
Szanowni Państwo!
Piszę tylko, żeby się upewnić: w formach dopełniacza i biernika od nazw zawodów, takich jak matematyk, muzyk, plastyk, akcent pada normalnie, na drugą sylabę od końca – matemaTYka, muZYka, plasTYka? Wiele osób akcentuje powyższe formy tak, jakby był to mianownik abstrakcyjnego rzeczownika rodzaju żeńskiego – mateMAtyka, MUzyka, PLAStyka; mało tego, sama czasem tak mówię, ale wydaje mi się, że jest to niepoprawne.
Z poważaniem,
Olga Moskalewicz
W wymowie nie czynimy różnicy między mianownikiem żeńskiego rzeczownika matematyka a dopełniaczem lub biernikiem męskiego rzeczownika matematyk: jedna i druga forma w starannym języku jest akcentowana na drugim [ma], a w języku potocznym, swobodnym na [ty]. To samo dotyczy innych wspólnych form tych wyrazów, np. matematyków. Wyjątkiem jest tylko forma matematykami, gdzie akcent – gdyby trzymać go na drugim [ma] – padałby na czwartą sylabę od końca, inaczej niż w łacinie, która dała nam akcent proparoksytoniczny w wyrazach na -ika, -yka. Żeby się tak nie stało, w formie matematykami – znów niezależnie od tego, czy chodzi o żeński rzeczownik matematyka, czy o męski rzeczownik matematyk – akcentujemy przedostatnią sylabę nawet w języku starannym.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego