meme czy mem?

 
meme czy mem?
3.01.2013
W nomenklaturze internetowej istnieją nazwy takie, jak mem, meme internetowe oraz meme internetowy. Mamy memy jako „catchphrase’y”, meme internetowe jako nazwę zbioru oraz meme internetowy jako nazwę jednostki w tym zbiorze. Moją wątpliwość budzi gramatyczność tych wyrażeń. Intuicja podpowiada, że słowo meme odnosi się do zbiorowości, a wyrażenie meme internetowy zaburza związek zgody. Czy mogę go używać przy tworzeniu pracy magisterskiej jako nazwy własnej, opisującej pewne zjawisko?
Odradzam używanie angielskiej formy meme, bo – jak widać – sprawia kłopoty gramatyczne, których unikniemy, używając utrwalonego już spolszczenia mem. Jeśli chcemy nazwać zbiór takich jednostek, najprościej będzie użyć liczby mnogiej. Jest też znany z Internetu neologizm memowisko, ale raczej niezbyt dobry w pracy o takim charakterze.
W publikacji naukowej można zdefiniować określone terminy w sposób samodzielny, trzeba przy tym oczywiście pamiętać o precyzji w definiowaniu i konsekwentnym używaniu takich terminów. Nie jest to łatwe, ale powinno się udać, bo każda praca magisterska ma opiekuna (zwanego przeważnie promotorem). Proszę skonsultować się z nim, bo trudno mi zająć stanowisko w stosunku do tak enigmatycznie zapowiedzianego użycia terminu mem w funkcji nazwy własnej.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego