mieć w funkcji czasownika modalnego

mieć w funkcji czasownika modalnego

15.04.2023
15.04.2023

Dzień dobry. Od czasu do czasu w wiadomościach można usłyszeć zdanie w rodzaju: "X miał powiedzieć, że...". Nie oznacza ono jednak, że X miał coś powiedzieć, ale tego nie zrobił, tylko raczej że "podobno X powiedział...". Czy to użycie czasownika "mieć" ma swoją nazwę? Od kiedy taka forma gramatyczna istnieje w języku polskim? Czy jest o niej wzmianka w programie nauczania języka polskiego?

Czasownik mieć, którego rodowód sięga języka prasłowiańskiego (por. psł. *jьměti ‘mieć, posiadać’), występuje zasadniczo w dwóch funkcjach – znaczeniowo samodzielnej oraz znaczeniowo niesamodzielnej, zbliżonej do funkcji czasowników posiłkowych i modalnych (często w połączeniu z bezokolicznikiem). Przywołana w pytaniu konstrukcja ilustruje właśnie tę drugą funkcję. W konstrukcji ktoś/coś + mieć + bezokolicznik wyraz mieć pełni funkcję czasownika modalnego, podającego w wątpliwość fakt, którego mówiący nie jest pewien. Jest synonimem wyrazów: podobno, jakoby, rzekomo, por. np.

  • Błąd systemu informatycznego miał doprowadzić (= podobno doprowadził) do opóźnień w przekazywaniu nadpłaty podatku.
  • Funkcjonariusze mieli zostać (= rzekomo zostali) przez parlamentarzystę nazwani m.in. gestapowcami.
  • Wódz proletariatu miał stwierdzić (= jakoby stwierdził), że nawet niektórzy burżuazyjni ekonomiści wykazują więcej zrozumienia dla nauki Marksa niż ci mienszewicy.

Omawiana tu konstrukcja jest obecna w polszczyźnie od dawna, choć trudno stwierdzić dokładnie, kiedy się pojawiła. Czy jest o niej wzmianka w programie nauczania języka polskiego, należałoby pytać specjalistów od metodyki nauczania języka polskiego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego