mieszkańcy Liège i Tours

mieszkańcy Liège i Tours
22.11.2004
22.11.2004
Mieszkając w Paryżu, obłożona słownikami, nie mogę jednak znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak utworzyć nazwy mieszkańców miast niepolskich, których nazwy nie zostały spolszczone (np. Liège, Tours itp.), w sytuacji (tłumaczenie literackie) gdy mieszkaniec Liège, Tours … jest nie do przyjęcia (np. „Widać, że to nasza krew, prawdziwy… Mieszkaniec Liege”?!)
Z góry dziękuję za poradę,
Jadwiga A.
Utworzenie takich nazw jednowyrazowych praktycznie jest niemożliwe, gdyż do nazw musielibyśmy dołączyć przyrostek -anin lub -czyk, a ponadto spolszczyć podstawę słowotwórczą. Doprowadziłoby to do powstania form takich, jak: ?lieżyjczyk, ?turyjczyk (lub podobnych), których forma jest osobliwa i z różnych względów trudna do zaakceptowania. Pozostają tylko nazwy opisowe (dwuwyrazowe).
Nadzieję rozwiązania problemu mogłaby stworzyć próba spolszczenia francuskich lub łacińskich wyrazów oznaczających mieszkańców tych miast. Proszę o ich podanie, jeśli są znane.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego