milenials albo millenials

milenials albo millenials

20.01.2021
8.12.2020

Poszukuję informacji na temat „milenialsów/millenialsów”, a właściwie tego w jaki sposób pisać to po polsku. Czy traktować jako zapożyczenie i pozostawić w oryginalnej pisowni, tj. Millenials czy jednak spolszczyć podążając za tłumaczeniem książki „milenialsi w pracy”?

Przywołane w pytaniu zapożyczenie z angielszczyzny zostało spolszczone na poziomie pisowni i występuje w dwóch wariantach: milenials albo millenials, co związane jest z oboczną pisownią wyrazu oznaczającego ‘tysięczną rocznicę’ (milenium albo millennium).

Porada opublikowana: 8.12.2020

Adam Wolański
 1. 20.01.2021

  Czy pan Wolański zapoznał się z odpowiedzią prof. Kłosińskiej?

  https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Millenials-czy-milenials;20333.html

  Karol Weber
 2. 20.01.2021

  Zapoznałem się z opinią Pani Profesor K. Kłosińskiej. Podzielam opinię Pani Profesor co do tego, że forma millenials (przez dwa l i jedno n) jest nieumotywowana. Różnię się jednakowoż w ocenie tego, że forma ta jest niedopuszczalna. Pani profesor również nie jest w swoim rozstrzygnięciu kategoryczna. Pisze, że formę nieumotywowaną „należałoby [podkreślenie moje] uznać za niewłaściwą”.


  O tym, że ja uznałem obie formy za dopuszczalne, zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze, kryterium uzualne (użycia) oraz frekwencyjne. Obie formy pojawiają się w różnych gatunkach piśmienniczych, w tym w tekstach publicystycznych i popularnonaukowych. Co więcej, forma przez dwa l i jedno n występuje równie często, a w niektórych przypadkach gramatycznych ma większą frekwencję, por. np. forma D. l.mn. milenialsów ma w internecie ok. 49 000 wystąpień, a forma millenialsów – ok. 63 200 wystąpień; forma Ms. l.mn. milenialsach ma ok. 3130 wyników, a forma millenialsach – ok. 8340 wyników. Po drugie, słowniki języka polskiego (np. wersja elektroniczna USJP pod red. S. Dubisza) notują konstrukcje oparte na tym samym źródłosłowie o obocznej pisowni, por. np. milenarysta albo millenarysta, milenaryzm albo millenaryzm.


  Nie jest niczym nadzwyczajnym, że dwoje ekspertów różni się nieco w swoich opiniach. Pani Profesor odwoływała się w swojej ocenie do jednego z najważniejszych kryteriów oceny środków językowych, jakim jest kryterium systemowe. Ja dokonałem oceny przede wszystkim z punktu widzenia kryterium użycia oraz częstotliwości tegoż użycia. Widząc, jak często forma pisana przez dwa l i jedno n pojawia się w profesjonalnym piśmiennictwie, uznałem, że trzeba ją także dopuścić do użytku, mimo że stoi w sprzeczności z kryterium systemowym.

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego