miłość

 
miłość
14.09.2006
Czy można powiedzieć: miłość względem kogoś?
Trzeba by mieć szczególne powody, gdyż w zasadzie miłość łączy się z przyimkiem do, a przyimek względem ma opinię natręta, który wciska się tam, gdzie nie powinien. Jednym słowem, miłość względem kogoś lub czegoś ma wszelkie dane, aby spotkać się z obiekcją korektora, nauczyciela, a nawet przygodnego słuchacza.
Szczególne powody miał jednak Paweł Jasienica, gdy w Polsce Jagiellonów pisał: „(...) w XV i XVI stuleciu patriotyzm lokalny był siłą żywą, znakomicie się godzącą z wiernością, nawet miłością względem takiego państwa, które ją szanowało”. Otóż miłość łączy się z przyimkiem do, ale wierność z przyimkiem dla albo wręcz bezprzyimkowo z celownikiem. Wyrazów o różnej rekcji nie można by połączyć współrzędnie, dlatego autor użył przyimka względem jako swego rodzaju wspólnego mianownika.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego