msza święta

msza święta
15.04.2003
Jak powinno się pisać MSZA ŚWIĘTA? Wydaje się, że wielką literą, tak jak Eucharystia. Taką pisownię zaleca Nowy słownik poprawnej polszczyzny (PWN), natomiast inne podają: msza święta, Msza święta.
Zasadniczo wyrażenie to piszemy małymi literami. Wielkich liter można użyć w oficjalnej wypowiedzi, zwłaszcza napisanej przez człowieka wierzącego lub identyfikującego się ze wspólnotą wiernych. Nie można powiedzieć jednak, aby Nowy słownik poprawnej polszczyzny zalecał taką konwencję – on ją jedynie rejestruje i aprobuje. Wątpię też, aby jakieś słowniki zalecały pisownię Msza święta – z dużym M i małym Ś. Taki zapis może w nich występować dlatego, że związki wyrazowe przytaczane są jako przykłady po kropce i dlatego rozpoczyna się je wielką literą. W słownikach znajdziemy też takie przykłady, jak Wyż demograficzny, ale przecież nie znaczy to, że słowo wyż w kontekście słowa demograficzny powinno być zawsze pisane z wielkim W.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego