mur berliński

 
mur berliński
24.03.2006
Proszę o odpowiedź, jak należy pisać MUR BERLIŃSKI (np. w tekście informacyjnym o Berlinie), oba wyrazy małymi czy wielkimi literami?
Wyrażenie mur berliński ma charakter nieformalny, a w związku z tym odpowiedni jest zapis małymi literami, jak podają słowniki ortograficzne PWN.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego