na fundusze czy do funduszy?

na fundusze czy do funduszy?
20.03.2011
20.03.2011
Witam
które sformułowanie jest poprawne: wyjaśnianie nieprawidłowości w przekazywaniu składek na Otwarte Fundusze Emerytalne czy wyjaśnianie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych?
Pozdrawiam
Iwona Lesiak
Jeśli intencją nadawcy było podporządkowanie nazwy Otwarte Fundusze Emerytalne słowu przekazywaniu, to mógł on równie dobrze wybrać konstrukcję z przyimkiem na, jak i z przyimkiem do, por. przekazać coś na konto, ale i przekazać coś do banku.
Jeżeli natomiast nadawca chciał podporządkować Otwarte Fundusze Emerytalne słowu składek, to nie miał innego wyjścia niż wybrać konstrukcję z przyimkiem na, por. składki na coś.
W praktyce, ponieważ wskazana wyżej dwuznaczność jest czysto składniowa, tzn. nie rzutuje na sens analizowanych fraz, za poprawne można uznać obie konstrukcje wymienione w pytaniu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego