nauczyciel, profesor + czego

nauczyciel, profesor + czego

2.04.2023
2.04.2023

Czy prawidłowo jest powiedzieć, że w szkole uczy nas nauczyciel/profesor od fizyki, czy tylko nauczyciel/profesor fizyki?

Dziękuję za pomoc.

Przywołane w pytaniu rzeczowniki mają schemat składniowy bez przyimka:

  • nauczyciel + czego, por. np. nauczyciel matematyki (nie: *od matematyki), nauczyciel muzyki (nie: *od muzyki), nauczyciel śpiewu (nie: *od śpiewu);
  • profesor + czego, por. np. profesor biologii (nie: *od biologii), profesor fizyki (nie: *od fizyki), profesor literatury (nie: *od literatury).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego