nazwy okrętów

 
nazwy okrętów
5.10.2006
Pytanie zadaję na potrzeby korekty zalecenia edycyjnego polskiej Wikipedii. W odpowiedzi udzielonej [w Poradni Językowej PWN] na temat nazw okrętów (zob. http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?id=378) nie poruszono sprawy obcych. Piszemy ORP Grom i okręty typu Grom, ale co robimy z np. USS Washington lub HMS Hood? Czy piszemy je kursywą jako nazwy obce? Jeżeli tak, to czy piszemy kursywą tylko Washington i Hood, czy całość, łącznie z obcym skrótowcem USS 'United States Ship'?
Marek Lugowski
Sugeruję, żeby najpierw przeczytać odpowiedź na pytanie. I to bardzo uważnie.
To, że we wspomnianej poradzie nie mówi się wprost o nazwach okrętów obcych, nie znaczy, że problem pozostaje nierozstrzygnięty. Obcojęzyczne nazwy okrętów zapisujemy według tych samych reguł, co rodzime. A skoro za wzorcowy uznano zapis ORP Grom, toteż powinno być USS Washington i HMS Hood.
Nazwy jednostkowe można wyróżnić, np. cudzysłowem lub kursywą. W tym wypadku pojawia się wielka litera – i to wystarczy.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego