nazwy cmentarzy

nazwy cmentarzy
10.03.2009
10.03.2009
Szanowni Państwo!
Znam regułę dotyczącą pisowni takich nazw, jednak nie rozumiem, dlaczego inaczej trzeba zapisać cmentarz Rakowicki i np. Cmentarz Łyczakowski. Od czego to zależy i jak ten problem potraktować w tekście do druku, gdy nawet w tytułach książek można spotkać różny zapis? Stosowanie różnych wariantów może sprawić wrażenie, że nawet autor nie wie, jak to zapisać.
Agnieszka Kajak
Do problemu tego odnosi się reguła [82] Wielkiego słownika ortograficznego PWN, ale – jak wiadomo – nie daje jasnego rozstrzygnięcia. Jak można wnioskować z analizy przykładów tam zamieszczonych, właściwa byłaby pisownia cmentarz Rakowicki, cmentarz Łyczakowski.
W części hasłowej słownika podano jednak pisownię Cmentarz Łyczakowski, która – moim zdaniem – jest godna polecenia, bo nie narusza reguły i jest zgodna ze zwyczajem językowym, a ten bierze się z przekonania, ż wyraz cmentarz jest integralnym składnikiem nazwy. Byłoby też rozsądne i konsekwentne, gdybyśmy pisali Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Powązkowski itd.
W praktyce edytorskiej bardzo ważna jest konsekwencja w stosowaniu form językowych, w związku z tym zalecam zapisy takie, jak w poprzednim akapicie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego