nazwy firm i organizacji o nietradycyjnej pisowni

nazwy firm i organizacji o nietradycyjnej pisowni
27.04.2011
27.04.2011
Szanowni Państwo,
jak należy zapisywać nazwy firm czy organizacji, których pisownia jest nietradycyjna, tzn. są zapisywane małymi literami (np. e-petrol) lub wersalikami (INFOR, ENEA)? Czy należy stosować reguły słownikowe, czy pisać zgodnie z fantazją twórców nazwy? Dodatkowy problem pojawia się przy nazwie wspomnianej firmy e-petrol, bo jeśli wielką literą to E-petrol czy e-Petrol?
Dziękuję za odpowiedź.
Skoro są to nazwy firmowe, które prócz informowania mają też spełniać inne funkcje (np. perswazyjną), najlepiej formy proponowane przez dysponentów nazw uznać za wzorcowe. Osobliwa forma może dawać nazwie przewagę nad innymi, bo w reklamie oryginalność jest nadzwyczaj ceniona, ale może też stanowić utrudnienie, bo łatwiej nam orientować się wśród tego, co znane.
Jednoznaczne rozstrzygnięcie tego problemu nie jest możliwe. Użytkownicy języka powinni mieć prawo do pisania zgodnego z regułami ortografii, co oznacza, że w razie wątpliwości możemy zapisy osobliwe przetransponować do typowych. Podobnie zresztą postępujemy od dawna z niektórymi skrótowcami, pisząc np. AGFA lub Agfa, IKEA lub Ikea.
Konkluzja: Należy uznać, że nazwy świadomie naruszające normy pisowni mogą być używane w formie „poprawionej”, np. E-petrol obok firmowej e-petrol.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego