nazwy konkursów

nazwy konkursów
22.01.2007
22.01.2007
Czy poprawnie zapisałem nazwy konkursów? Uczestniczono w: Konkursie na Najpiękniejszą Postać z Bajki, Konkursie ze Znajomości Patrona Naszej Szkoły, Gminnym Konkursie Plastycznym „O Wielki Pędzel”, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczna Szkoła z PZU”, Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Szkolnym Konkursie Tańca „Mix”, przygotowano Program Uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów.
Serdecznie dziękuję za fachową odpowiedź.
O formie nazwy własnej decyduje jej twórca i/lub dysponent. Jeśli ktoś z nich postanowił, że ogłoszony przez niego konkurs na najpiękniejszą postać z bajki ma nosić nazwę Konkurs na Najpiękniejszą Postać z Bajki, będzie to odtąd jednostkowa nazwa tej imprezy.
Część nazw przedstawionych w pytaniu składa się z dwu elementów: 1) wyrazu lub wyrażenia opisującego charakter imprezy (np. gminny konkurs plastyczny, akcja), które zapiszemy wielkimi literami, jeśli są składnikiem nazwy własnej, oraz 2) elementu wyróżniającego (np. O Wielki Pędzel, Cała Polska Czyta Dzieciom), który należy zapisywać, jak podano. Drugi składnik nazwy można wyróżnić cudzysłowem.
Wniosek: nazwy zapisał Pan poprawnie, jednak ich pierwszy składnik – jako złożony z wyrazów pospolitych – może też być zapisywany od małych liter, tak jak to zrobiłem w pierwszym akapicie tej porady. Możemy tak postąpić, np. gdy nie znamy właściwej formy nazwy.
Podobne problemy omawialiśmy w poradni już wielokrotnie, proszę więc o przeszukanie archiwum.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego