nazwy produktów

nazwy produktów
11.06.2003
11.06.2003
Szanowna Redakcjo!
Czy nazwy produktów ubezpieczeniowych, jak np. ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, należy pisać wielką literą tylko w przypadku pierwszego wyrazu? Czy wskazana zasada byłaby użyta także w przypadku umowy dodatkowej dotyczącej wypadku? Są to pełne nazwy produktów.
Wyrazy i wyrażenia pospolite służące do nazywania produktów różnego rodzaju, w tym ubezpieczeniowych, należy pisać małymi literami, np. autocasco, ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Wielkimi literami zapisujemy tylko skrótowce od tych wyrażeń, np. AC, NNW. Małymi literami zapisujemy też nazwy dokumentów, np. umowa dodatkowa dotycząca wypadku. Zapis wielkimi literami byłby możliwy, gdyby taki produkt miał nazwę indywidualną (własną) – wówczas napisalibyśmy np. Wojażer, Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie (autentyczne nazwy indywidualne ubezpieczeń).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego