nazwy stanowisk i nazwisko Milošević

nazwy stanowisk i nazwisko Milošević
16.04.2003
16.04.2003
Dzień dobry!
Jaka ortografia obowiązuje przy pisowni obcojęzycznych zawodów niemających polskich odpowiedników, jak np. key account manager. Należy je pisać wielką czy małą literą?
Ponadto chciałabym się dowiedzieć, jakie są zasady spolszczania nazwisk obcojęzycznych. Przykład: Milošević. Oryginalna pisownia tego nazwiska (a przynajmniej ta, która znajduje się w 6-tomowej encyklopedii PWN) to Milošević. Jaka jest prawidłowa forma spolszczona (ł czy l, s czy sz, w czy v) i na jakiej zasadzie się ją tworzy? Kto ustala prawidłowo brzmiącą (i wyglądającą) wersję? Do jakich źródeł należy się odwołać?
Pozdrawiam,
Urszula Muszel
1) Nazwy zawodów, bez względu na to, czy są rodzime czy obcojęzyczne, zapisujemy małymi literami: zastępca dyrektora, kierownik ds. produkcji, key account manager itd. [Natomiast identycznie brzmiące nazwy stanowisk, np. w oficjalnych dokumentach firmy, piszemy wielkimi literami – Red.].
2) Oryginalna pisownia nazwiska, o które Pani pyta, to Милошевић. Nazwisko to można transliterować do postaci Milošević lub transkrybować do formy Miłoszewić, w praktyce jednak spotykamy głównie zapis Milošević. Wersję „prawidłowo brzmiącą (i wyglądającą)” możemy ustalić na podstawie zasad transliteracji i transkrypcji dostępnych np. w Wielkim słowniku ortograficznym PWN oraz w Nowym słowniku ortograficznym PWN. Źródła te są autorytatywne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego