nazwy wydarzeń cyklicznych

nazwy wydarzeń cyklicznych
1.02.2002
1.02.2002
Czy nazwy cyklicznych wydarzeń – wykładów, spotkań, koncertów należy zapisać dużymi literami (np. Spotkania Muzyczne), czy trzeba używać cydzysłowu? A jeśli nazwa jest dłuższa i występuje w niej przyimek (np. Spotkania ze sztuką)?
Dziekuję za odpowiedź.
Najbliższy temu, o co Pani pyta, jest przepis ortograficzny dotyczący nazw programów radiowych i telewizyjnych (zob. Nowy słownik ortograficzny PWN, par. [76]). Stanowi on, że nazwy jednowyrazowe pisze się wielką literą, a w nazwach wielowyrazowych tylko pierwszy wyraz pisany jest wielką literą, chyba że audycja ma charakter cykliczny. W tym ostatnim wypadku wielką literą można pisać wszystkie wyrazy z wyjątkiem wewnętrznych przyimków i spójników. Tak więc może Pani napisać „Spotkania muzyczne” i „Spotkania ze sztuką” albo „Spotkania Muzyczne” i „Spotkania ze Sztuką” (dwa ostatnie zapisy pod warunkiem, że jest to audycja cykliczna). Użycie cudzysłowu nie jest konieczne, jeśli z kontekstu wynika, że chodzi o tytuł. W tekście cudzysłów może być zresztą zastąpiony kursywą.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego