(…) nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze

(…) nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze
14.03.2019
14.03.2019
W jednym z popularnych w Polsce filmów na pytanie jednej z postaci Jak to jest być skrybą, dobrze? pada odpowiedź Wie pan, moim zdaniem nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.
Fani tegoż filmu są podzieleni w sprawie zapisu tej odpowiedzi – jedni twierdzą, iż powinno się pisać niedobrze, a drudzy, że nie dobrze. Pytanie brzmi – jaki jest poprawny zapis partykuły nie w kontekście zadanego pytania w słowie niedobrze? Nie powinno być razem czy osobno?
Przede wszystkim należy podkreślić, że w części podrzędnej omawianego zwrotu słusznie nie wstawiono przecinka przed albo że… (w myśl reguły, że „nie stawiamy przecinka, jeśli spójnik lub zaimek względny upodrzędniający, np. że, jak, który, został powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym”; Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2017, część wstępna, s. 131; reguła [374] 90.E.3). W wyrażeniu rozłącznym, o które chodzi, występuje przysłówek dobrze i jego wariant zaprzeczony niedobrze (jak wiadomo, nie z przysłówkami wywiedzionymi od przymiotnika pisze się łącznie, np. niedobry – niedobrze, nieładny – nieładnie itp.). Dlatego trzeba napisać (…) że dobrze albo że niedobrze.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego