nie można określić jako...

 
nie można określić jako...
20.12.2001
Które ze zdań jest poprawne?
1. Czynności muzyka nie można określić jako wykonywane poprawnie.
2. Czynności muzyka nie można określić jako wykonywanych poprawnie.
Wybralibyśmy drugą możliwość, choć obie są poprawne. Więcej o tym - zob. Słownik wyrazów kłopotliwych PWN, hasło: jako.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego