nie rano

nie rano
5.02.2006
5.02.2006
Witam!
Jak powinniśmy napisać nie z rano w znaczeniu przysłówkowym? Chyba osobno, gdyż to ranny wydaje się być przymiotnikiem odprzysłówkowym, a nie na odwrót. A co z takimi przysłówkami jak: raniutko, raniuchno, raniuteńko, raniusieńko, raniuśko; czy z nimi nie napiszemy łącznie, są one odprzymiotnikowe?
Pozdrawiam.
Cząstkę nie piszemy łącznie z przysłówkami odprzymiotnikowymi, tymczasem przysłówek rano pochodzi od rzeczownika rano i dlatego obowiązuje tu pisownia rozdzielna – nie rano. Przysłówki raniutko, raniuchno itp. nie pochodzą od przymiotników, lecz od przysłówka rano, więc je także piszemy rozdzielnie z czątką nie.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego