nie z imiesłowami

 
nie z imiesłowami
4.03.2002
Szanowni Państwo!
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27) stosuje systematycznie pisownię niebędący, jak na przykład w Art. 4. Ust. 4.: „Właściciele mieszkań niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach […] na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni”. Budzi to moje poważne wątpliwości. Ja napisałbym nie będący osobno, ale spotkałem się z opinią, że polska ortografia ostatnio zmieniła sie w tym zakresie i że pisownia razem jest całkowicie poprawna. Będę bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

Łączę wyrazy szacunku,
Jan Artur Sieńczewski
Pana informatorzy mają rację: pisownia zaprzeczonych imiesłowów zmieniła się, i to dość dawno. Nasze słowniki ortograficzne już od 1998 roku uwzględniają tę zmianę. Aby się zorientować w jej zakresie, może skorzystać Pan z reguł pisowni i interpunkcji dostępnych na naszych stronach. Może Pan też wpisać literki „imiesł” w okno „znajdź słowa” w naszej Poradni i przeczytać wcześniejsze wypowiedzi na ten temat.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego