niejedyny

niejedyny
24.09.2001
24.09.2001
Wiadomo, że gdy mówimy: niejeden czytelnik, mówimy o wielu czytelnikach – i tu nie ma wątpliwości dot. ortografii. A jak jest z tym, co nie jest jedyny? – razem czy osobno piszemy wtedy nie?
Urszula
Powinniśmy napisać niejedyny, gdyż nie- z przymiotnikami pisane jest łącznie. Dwa wyjatki godne zapamiętania to formy stopnia wyższego i najwyższego (niemały, ale nie mniejszy i nie najmniejszy) oraz kontrastywne zestawienia typu nie mały, ale wprost mikroskopijny. Słowo niejedyny jest bardzo rzadkie – w Korpusie Języka Polskiego na 60 milionów słów występuje tylko raz. Niejedyny [!] to przykład, iż rzadkie słowa są przyczyną częstych wątpliwości językowych.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego