niewiasta

niewiasta
18.10.2005
18.10.2005
Czy słowo niewiasta obejmuje również pannę, dziewicę, czy dotyczy tylko kobiet zamężnych? Pytam w związku z tekstem przygotowywanym do publikacji. Słownik i encyklopedia nie pozwalają tej kwestii rozstrzygnąć.
Pozdrawiam,
Marek Nalewajka
Niewiasta w historii języka polskiego, a w dialektach do dziś oznacza zwykle 'młodą synową' i 'kobietę zamężną'. W innych językach słowiańskich znajdujemy również znaczenia 'panna na wydaniu', 'narzeczona'.
Współcześnie niewiasta to podniosłe i przestarzałe (podtrzymywane jednak przez przekłady biblijne i kaznodziejstwo) określenie kobiety (osoby dorosłej płci żeńskiej), a to słowo zwykle jest przeciwstawiane osobie niedorosłej, czyli dziewczynie, pannie, dziewicy.
Jeśli zaś chodzi na przykład o biblijne „Niewiasto, oto syn Twój” (Ewangelia wg św. Jana 19,26), wypowiedziane przez Jezusa do Maryi (Dziewicy i Matki), to jego adekwatność jest już kwestią biblistyczną i teologiczną, a nie ściśle językową.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego