nlb. (nieliczbowany)

 
nlb. (nieliczbowany)
4.12.2015
Szanowni Państwo,
jak zapisać poprawnie skrót nlb (nieliczbowane) – z kropką czy bez? Zwykle skrót ten występuje na końcu adresu bibliograficznego – czy zatem kropka należy do skrótu czy jest wyłącznie znakiem zamknięcia opisu bibliograficznego?
Z wyrazami szacunku
M.S.
Skrót nlb. (= nieliczbowany) zapisuje się z kropką. Wraz z towarzysząca mu liczbą oznacza karty nieobjęte paginacją. Ponieważ przy podawaniu objętości publikacji skróty występują zazwyczaj po liczbach, to skrót nlb. jest zwykle ostatnim elementem opisu bibliograficznego. Należąca do niego kropka zamyka również cały zapis, por.
E. Black, IBM i holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją, tłum. P. Budkiewicz, Warszawa 2001, 706 s., 6 nlb.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego