obejść

obejść
7.10.2002
7.10.2002
Jak utworzyć stronę bierną zdania: obejść kamień, drzewo, dom itp.? „Kamień został…”?
„Kamień został okrążony”. Inaczej się nie da, gdyż czasownik obejść należy do tzw. nieprzechodnich, tzn. nie tworzy imiesłowu biernego.
Ciekawe, jak niektóre pytania powracają po długim czasie. O stronę bierną od obejść pytano już nas przed rokiem i odpowiedź można pewnie znaleźć w naszej Poradni.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego