odmiana nazw gier

odmiana nazw gier
21.05.2010
21.05.2010
Jaki jest poprawny dopełniacz angielskich nazw gier brzmiących identycznie (lub niemal identycznie) w języku polskim, np. Portal, Storm, Crysis? Gracze odmieniają je z kocówką -a, mimo że wyrazy portal, sztorm, kryzys mają w dopełniaczu -u. Czy jest jakaś zasada dotycząca nazw własnych, która odróżnia tę odmiane od odmiany rzeczowników pospolitych?
Dziękuję i pozdrawiam.
Anna
Nazwy firmowe i handlowe rodzaju męskiego sprawiają sporo kłopotów pod tym względem, a wynika to m.in. z ich różnego znaczenia, różnej formy, etymologii, funkcji. W wielu wypadkach zachowujemy odmianę nieżywotną, a więc identyczne formy mianownika i biernika oraz możliwość wystąpienia końcówki -u w dopełniaczu, np. Budopolu, Kamsoftu (nazwy przedsiębiorstw). W pierwszym wypadku nazwa jest skrótowcem, które z zasady mają -u w dopełniaczu (choć i w tej grupie są wyjątki). W drugim nazwa zawiera cząstkę -soft (od software), która jako wyraz pospolity przyjmuje końcówkę -u.
Nazwy, które Pani podaje, stanowią podgrupę nazw handlowych, w obrębie której istnieje wyraźna tendencja do odmiany wedle wzorca rzeczowników żywotnych, co oznacza, że w dopełniaczu i bierniku mielibyśmy formy Portala, Storma, Crysisa. Prawda jednak, że możemy też podane nazwy odmieniać analogicznie jak wyrazy pospolite, od których pochodzą. Tak więc obydwie formy dopełniacza należy uznać za akceptowalne.
W przypadku nazw gier komputerowych trzeba też uwzględnić to, że mogą być one włączane do wzorca odmiany typowego dla dyscyplin sportowych. A skoro mówimy np. „Gram (Nie gram) w golfa, tenisa” itd., to może przenosić się to na zwyczaje miłośników gier komputerowych.
Z tych rozważań wynika, że chodzi o nazwy, których odmiana jeszcze się nie ustaliła. Mamy 2 „poprawne dopełniacze”, przewiduję jednak, że formy Portala, Storma, Crysisa i podobne wezmą górę, bo: 1) są zgodne z ogólniejszą tendencją odmiany (dotyczącą nazw handlowych), 2) są warte polecenia ze względów funkcjonalnych (wskazują na znaczenie odmienne od pospolitego).
Jan Grzenia
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego