odmiana nazw wieloczłonowych

odmiana nazw wieloczłonowych
18.05.2001
18.05.2001
Czy w wszystkie elementy nazw takich, jak Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera czy też Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych odmieniamy przez przypadki? Np. Związkowi Harcerstwa Polskiego. Głównej Kwaterze czy też Związkowi Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera?
Odmienienie jednego członu takiej nazwy i nieodmienienie drugiego (Związkowi… Kwatera…) razi ze względów gramatycznych. Odmienianie obydwu członów (Związkowi… Kwaterze…) jest gramatycznie poprawne, ale wydaje się trochę pedantyczne. Oficjalne nazwy wieloczłonowe najlepiej „czują się” w mianowniku. Gdy chcemy używać ich w innych przypadkach, najzręczniej ich człony ustawić w innym szyku i połączyć związkiem rządu, np. Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego. Zresztą nie zawsze nazwę trzeba wymieniać w pełnym brzmieniu – za drugim lub trzecim razem można posłużyć się członem najistotniejszym, np. Dyrekcja Lasów Państwowych lub nawet tylko Dyrekcja (wielką literą), jeśli z tekstu jednoznacznie wynika, o jaką dyrekcję chodzi.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego