odmiana nazwisk

odmiana nazwisk
29.10.2002
29.10.2002
Mam taki problem. Czy nazwiska można odmieniać przez przypadki i osoby, liczby? Chodzi mi mianowicie o nazwiska np. z zakończeniami -cki, -ski albo o to, czy np. pan Oracz jest mężem pani Oraczowej albo Oracz. Proszę mi dokładnie wyjaśnić te kwestie, bo w szkole uczą dzieci, że nazwiska się odmienia, a ja sądzę, że nie.
Z poważaniem
Robert Nietupski
Nazwiska, jeśli to tylko możliwe, odmieniamy; jedynie niektóre nazwiska obce nie są odmieniane. Problem jest dość skomplikowany, toteż zachęcam do lektury odpowiednich fragmentów mojego Słownika nazw własnych (ss. 62-72) lub Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN (ss. 1686-98).
Nazwiska odmieniają się jak rzeczowniki pospolite lub przymiotniki o podobnym zakończeniu, np. nazwiska zakończone na -ski, -cki mają odmianę przymiotnikową (Kowalski, Kowalskiego tak jak wielki, wielkiego itd.).
Objaśnienie zasad tworzenia nazw żeńskich (a więc „czy pan Oracz jest mężem pani Oraczowej albo Oracz”) podałem w poradzie pt. Nazwy żon, która znajduje się w grupie tematycznej Nazwy własne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego