odmiana nazwisk

 
odmiana nazwisk
28.04.2003
Czy mimo zalecenia, żeby nazwiska odmieniać w całości, można imię i nazwisko Arturo Perez-Reverte zostawić bez odmiany?
Choć współcześnie daje się obserwować wyraźna tendencja do nieodmieniania imion obcych zakończonych na -o, imię Arturo można odmieniać bez żadnych przeszkód.
Każdy ze składników dwuczłonowego nazwiska Perez-Reverte może być odmieniany wg wzoru Perez – Pereza (jak intruz), Reverte – Revertego (jak Lubelskie). Nazwiska męskie zakończone na spółgłoskę odmieniane są praktycznie zawsze, zakończone na -e bywają nieodmienne, jednak pod warunkiem, że występują z odmienianym imieniem lub innym wyrazem.
Nasza gramatyka nie stwarza nam najmniejszych trudności w odmienianiu tej nazwy własnej, w związku z tym odradzam stosowanie konstrukcji takich, jak utwory Arturo Perez-Reverte, dyskutować o Arturo Perez-Reverte. Znacznie lepiej powiedzieć utwory Artura Pereza-Revertego, dyskutować o Arturze Perezie-Revertem.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego