odmiana nazwisk

odmiana nazwisk
26.11.2004
26.11.2004
Zawiejadla Zawiei. Nagminnie spotykam się z Zawieji – mam prawo prosić o wypisanie nowego świadectwa, prawda? Chcę odmieniać nazwisko córki: Zawiejanki (wolę to niż Zawiejówny)? Szpital Fr. Raszei (nie Raszeji)? Czy mam prawo odmieniać nazwiska obcych dzieci na dyplomach?
Na temat wypisywania świadectw nie mam dostatecznej wiedzy, nie wiem też, do jakiej sytuacji Pani nawiązuje. Mogę jedynie stwierdzić, ze nazwisko Zawieja odmienia się tak jak aleja, szyja, a nieodmienność byłaby w tym wypadku rażącym błędem. W zapisie dopełniacza, celownika i miejscownika pomijamy znak j przed końcówką -i. Zapisy Zawieji, Raszeji są niepoprawne.
Nazwisko panieńskie Zawiejanka jest istotnie lepsze od Zawiejówna, muszę jednak zwrócić uwagę, że są to formy przestarzałe. Obie się odmieniają.
I ujmując rzecz najogólniej: nazwiska z zasady odmieniamy, ich nieodmienność jest odstępstwem od reguły dopuszczalnym tylko w określonych wypadkach. Nie ma tu znaczenia, czy to nazwisko dziecka, czy nie, czy jest ono obce, czy własne. Stanowczo odradzam używanie konstrukcji typu dyplom dla Adam Nowak – może być tylko dyplom dla Adama Nowaka.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego