odnośnik przypisu

 
odnośnik przypisu
28.10.2010
Czy numerek przypisu (odnoszącego się do całego zdania) powinien stać przed kropką, czy po kropce? Młodsi znajomi korektorzy twierdzą, że przed kropką, starsi – że po kropce. Ja jestem zdania (podobnie jak przedstawiciele starszyzny), że przypis stawiamy po tym, do czego bezpośrednio się on odnosi: jeśli odnosi się do całego zdania – po kropce. Przed kropką – jeśli odnosi się do ostatniego wyrazu w zdaniu. Czy mam rację?
Odnośnik przypisu – czy będzie to gwiazdka, liczba, czy inny znak – umieszczamy zasadniczo przed kropką, niezależnie od tego, czy odnosi się od do całego zdania, czy tylko do ostatniego wyrazu. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, gdyż oprócz kropek zamykających zdania są kropki należące do skrótów, a ponadto fragmenty tekstów bywają umieszczone w cudzysłowie lub nawiasie, co prowadzi do pytania, jakie powinno być miejsce odnośnika do przypisu wobec cudzysłowu i nawiasu. O szczegółach pisze Adam Wolański w Poradniku redaktora (jest to rozdział obszernej publikacji zbiorowej pt. Polszczyzna na co dzień), a w wersji rozszerzonej – w Edycji tekstów (obie książki ukazały się nakładem PWN).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego