odpowiedź i temat

 
odpowiedź i temat
6.05.2008
Proszę o wyjaśnienie zasady użycia wielkiej litery po dwukropku w przypadku redagowania odpowiedzi do zadania matematycznego i tematu lekcji. Który zapis jest poprawny: „Odpowiedź: zostało 128 kg jabłek” czy „Odpowiedź: Zostało 128 kg jabłek”? „Temat: wiosna w ogrodzie” czy „Temat: Wiosna w ogrodzie”?
Pozdrawiam
Temat lekcji i odpowiedź do zadania matematycznego nie mają jednakowego statusu. Temat lekcji – tak jak tytuł – należy zapisywać od wielkiej litery. Co się zaś tyczy odpowiedzi, można przyjąć zarówno jeden zapis, jak i drugi. Wątpliwość może budzić natomiast co innego. Czy odpowiedzi muszą przyjmować formę zdań. Jeśli zadanie kończy się pytaniem: „Ile zostało kilogramów jabłek?”, to odpowiedź może wyglądać w sposób następujący: „Odp.: 128 kg”. Jeśli tego typu odpowiedzi zamieszcza się w tzw. kluczu, to wystarczy odpowiedź poprzedzić numerem zadania i pominąć wyraz odpowiedź lub jego skrót.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego