około, mniej więcej

około, mniej więcej

20.03.2023
20.03.2023

Dzień dobry!

Jak prawidłowo napisać: odkręcić śrubę o ok. jeden obrót (dwa obroty), czy o ok. jednego obrotu (dwóch obrotów)?


Pozdrawiam

Rajmund

Zasadniczo słowniki poprawnej polszczyzny nie przewidują możliwości użycia słowa około (tudzież jego skrótu: ok.) z rzeczownikiem innym niż w dopełniaczu. Kwestionują też poprzedzenie tego wyrazu innym przyimkiem, który wymagałby połączenia z rzeczownikiem w przypadku różnym od dopełniacza, a więc np. o. Wskazują użycie w takich wypadkach konstrukcji typu: o mniej więcej. Są jednak wydawnictwa językowe o charakterze normatywnym odróżniające przyimek około, który łączy się z dopełniaczem, od partykuły około, która – tak jak inne partykuły – jest pozbawiona rekcji. W tej drugiej sytuacji partykuła około może być poprzedzona przyimkiem (np. o) i wówczas to ów przyimek narzuca swoje wymagania składniowe rzeczownikowi i jego określeniom.

Reasumując, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w słownikach poprawnościowych powinniśmy napisać: odkręcić śrubę o mniej więcej jeden obrót (dwa obroty), natomiast pozostałe wydawnictwa dopuszczają także konstrukcję: odkręcić śrubę o około jeden obrót (dwa obroty).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego