okres czasu

okres czasu
9.12.2003
9.12.2003
Czy poprawne jest wyrażenie okres czasu? Rozstrzygnięcie tego właśnie pytania (podanego u Państwa w charakterze przykładu) niemożliwe jest w oparciu o zasób internetowego słownika języka polskiego. Bardzo więc proszę o odpowiedź, konieczną dla mnie z uwagi na redagowaną książkę. Załączam miłe pozdrowienia,
Beata Sierocka
Okres jest miarą czasu, tak samo jak np. bochenek jest miarą chleba. Mimo to niektóre osoby w sformułowaniu okres czasu dopatrują się pleonazmu i wolą zamieniać okres na odcinek. W wielu wypadkach najlepiej uczynimy, rezygnując z obu tych słów, np. przez tak długi czas jest lepsze niż przez taki długi okres czasu i znacznie lepsze niż przez tak długi odcinek czasu. Można też zamienić czas na okres, np. w tym czasie albo w tym okresie (znacznie gorzej: w tym okresie czasu).
Sytuacje, gdy okres czasu jest uzasadniony, są rzadkie (zob. przykład w Małym słowniku wyrazów kłopotliwych PWN).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego