okresy zatrudnienia w CV

okresy zatrudnienia w CV
22.10.2013
22.10.2013
Jak poprawnie powinny być zapisywane przedziały czasowe w CV, odnoszące się do trwania pracy, np. od 2001 do dziś, od 2001 do teraz, od 2001 – do teraz czy 2001 – obecnie?
Rozumiem, że chodzi o zapis tabelaryczny, w którym przedziały liczbowe stoją jeden pod drugim, lub podobny. W takim razie najlepiej od 2001 albo 2001 – (miejsce na prawo od kreski nie wypełnione). Na pewno nie od 2001 do teraz ani od 2001 – do teraz. Gdyby chodziło o tekst ciągły, można by jeszcze inaczej, np. od 2001 r. do chwili obecnej. Ale wtedy to już byłby raczej życiorys niż CV.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego