opust i upust

opust i upust
1.10.2004
1.10.2004
Znam znaczenie wyrazów opust i upust. W języku mówionym i pisanym (np. w umowach handlowych) nagminnie używane jest słowo upust w znaczeniu ‘rabat, bonifikata’, co wg mnie jest niepoprawne. Czy jest to tak powszechny błąd, że ma szansę wejść na stałe do polszczyzny i stać się wyrażeniem poprawnym? A może ja się mylę?
Rzeczownik upust w znaczeniu ‘obniżka ceny’ używany jest od niedawna, choć powszechnie. Niektóre słowniki (np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny) kwalifikują go ostrożnie jako typowy dla słownictwa środowiskowego, inne przyjmują to znaczenie bez żadnych sygnałów dystansu (np. Inny słownik języka polskiego). Do tego dodam, że w tekstach internetowych upust (w interesującym nas znaczeniu) występuje kilkakrotnie częściej niż opust. Uwzględniwszy te fakty, musimy stwierdzić, że wyraz ten już wszedł na stałe do polszczyzny i stał się wyrażeniem poprawnym.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego